arbejdsmiljøloven

Derfor skal du kende til arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven er et vigtigt redskab til at sikre, at arbejdstagerne behandles retfærdigt og med respekt på arbejdspladsen. Den fastsætter klare regler for arbejdstid, ferie og sygeorlov og beskytter medarbejderne mod forskelsbehandling og seksuel chikane. Arbejdsgiverne skal overholde loven, ellers risikerer de bøder fra Arbejds- og velfærdsforvaltningen. Ansatte, der føler, at deres rettigheder er blevet krænket, kan indgive en klage til Arbejds- og velfærdsforvaltningen. Arbejds- og velfærdsforvaltningen er ansvarlig for at håndhæve loven og kan skride ind over for arbejdsgivere, der ikke overholder den. Arbejdstagere kan også indgive en klage til Arbejds- og velfærdsforvaltningen, hvis de mener, at deres rettigheder er blevet krænket. Arbejdsmiljøloven er et vigtigt redskab til at beskytte arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen. Den indeholder klare regler om arbejdstid, overarbejde, ferie og sygeorlov og beskytter arbejdstagerne mod forskelsbehandling og seksuel chikane. Arbejdsgiverne skal overholde loven, ellers risikerer de bøder fra Arbejds- og velfærdsforvaltningen. Ansatte, der føler, at deres rettigheder er blevet krænket, kan klage til Arbejds- og velfærdsforvaltningen. Du kan blive meget klogere om arbejdsmiljøloven ved at tage et kursus hos https://arbejdsmiljoegruppen.dk/.

Continue reading